Medisinsk treningsterapi

Medisinsk treningsterapi (MTT) er en aktiv rehabiliteringsform av ulike pasientkategorier innen ortopedi, nevrologi og hjerte-/kar-/lungesykdommer

Medisinsk treningsterapi er et komplett og aktiv rehabiliteringskonsept med røtter i Norge, og er grunnleggende i rehabilitering hos fysioterapeuter generelt i Skandinavia. MTT integrerer nevromuskulær kontroll, muskulær styrke og utholdenhet for å behandle smerte, nedsatt bevegelsesutslag og økt funksjon i hverdagslige aktiviteter. Treningsformen integrerer muskulær stabilitet. Fordelen med MTT er muligheten for å individuelt tilpasse treningen for å gjøre den så godt som smertefri.

Medisinsk treningsterapi er for den vanlige pasienten og toppidrettsutøver. Treningsmetoden er både for ”vanlige” pasienter og toppidrettsutøvere. Den er for både akutte og kroniske plager i skjelett/muskel systemet. Treningen legger vekt på en optimal tilpasning av belastning, for å normalisere muskulær ubalanse og koordinasjon. Dette gjøres ved å øke doseringen underveis i treningsforløpet.

Spesiallaget treningsutstyr
Treningsapparatene ved MTT er spesiallaget for å gi mulighet for å tilpasse øvelsene individuelt for hvert enkelt sykdomstilfelle.

 

 

 
 
 
 

Verdal fysikalske institutt - Sørgata 12 - 7650 Verdal - Telefon: 74 07 93 80