Avtale med bedrifter

Bedrifter kan ta kontakt med oss for utarbeidelse av forslag til treningsopplegg for samtlige som arbeider i bedriften. Vi sørger også for forebyggende trening og behandling.

 

 
 
 
 

Verdal fysikalske institutt - Sørgata 12 - 7650 Verdal - Telefon: 74 07 93 80